Dr. J. Coetzer

Toegepaste Wiskunde / Applied Mathematics B 264

Blok 1: Toegepaste DVs

2012

Block 1: Applied DEs


Kursus-inligting
Course Information
Info: Skuifies / Slides

LESINGS      LECTURES

Hierdie transparante en skuifies bevat nie noodwendig al die werk wat in die klas bespreek is nie.
These transparencies and slides do not necessarily contain all the work discussed in class.

WEEK 1
(2012-07-23 - 2012-07-27)

EERSTE ORDE GEWONE DVs / FIRST ORDER ORDINARY DEs

DVs as wiskundige modelle / DEs as mathematical models

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(1.3)  DVs as wiskundige modelle (1.3)  DEs as mathematical models Skuifies / Slides
Lineêre modelle / Linear models
Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(2.7)   Lineêre modelle (2.7)  Linear models Skuifies / Slides
(1.3, 2.7)   Bevolkingsgroei (1.3, 2.7)  Population growth Skuifies / Slides
(1.3, 2.7)   Radio-aktiewe verval (1.3, 2.7)  Radioactive decay Skuifies / Slides
(1.3, 2.7)   Saamgestelde rente (1.3, 2.7)  Compound interest Skuifies / Slides
(1.3, 2.7)   Mengsels (1.3, 2.7)  Mixtures Skuifies / Slides
(1.3, 2.7)   Vryval teen lugweerstand (1.3, 2.7)  Free-fall against air resistance Skuifies / Slides


Gebruik die Adobe Acrobat Reader (6.5 MB) om die *.pdf lêers te lees en uit te druk. Kry Adobe Acrobat Reader Use the Adobe Acrobat Reader (6.5 MB) to view and print the *.pdf files.