Bestudeer asseblief die kursusinligting aandagtig. / Please familiarise yourself with the course information.

OorsigOverview
Vektore; kragte; som van kragte by 'n punt; rigtingcosinusse en rigtingshoeke; komponente en komponentvektore; skalaarprodukte; vektorprodukte; moment van 'n krag; kragstelsels op starre liggame; ekwivalente kragstelsels; koppels; werklyn van die resultante; ewewig van starre liggame; wrywing; massamiddelpunte; sentro´des; volumes; bepaalde integrasie. Vectors; forces; sum of forces at a point; direction cosines and direction angles; components and component vectors; scalar products; vector products; moment of a force; force systems on rigid bodies; equivalent force systems; couples; line of action of the resultant; equilibrium of a rigid body; friction; centre of mass; centroid; volumes; definite integration.

Dosente / Lecturers

GrpDosent / LecturerKantoor / OfficeE-pos / EmailTutoriale / Tutorials
1P.H. CrousA415phc at sunA303A, A303B
2H. BoshoffA222hendrikb at sunA403A, A403B
3R. RouxA313rianaroux at sunA203, A204
4S.J. van der WaltA314stefan at sun A503A, A503B

Voorbeelde / Examples

Oefeninge en Oplossings / Exercises and Solutions

Tutoriaalmemos / Tutorial memos

Transparante en notas / Transparencies and notes

Centre of Gravity / Swaartepunt: • Inleiding/IntroductionFormules/Formulas

Groep 1 | Groep 2 | Group 3 | Group 4

Handboek / Textbook

Textbook cover

Engineering Mechanics: Statics, R.C. Hibbeler


Buiteskakels / External links