Navorsings Oorsig

Ooorsig van 'n paar idees in my navorsing oor Super Resolusie, aangebied vir die MSc studente, 14 Augustus 2006.

Die super-resolusie probleem

  1. Registreer akkuraat
  2. Plaas op mekaar
  3. Neem nuwe monsters met fyner gryn (interpolasie — gewoon of geometries)

Akkurate registrasie

Beskryf Zokai en Wolberg se idee, wat ek ook implementeer.

[SZGW05] Siavash Zokai and George Wolberg. Image Registration Using Log-Polar Mappings for Recovery of Large-Scale Similarity and Projective Transformations. IEEE Transactions on Image Processing, 14(10):1422—1434, 10/2005.

Verduidelik:

Zokai & Wolberg se algoritme egter veels te stadig. Heroorweeg Fourier transform, maar hierdie keer Log Polêre Fourier en aanvaar prente se skaal verskil nie veel (wat realisties is).

Interpolasie

Na registrasie weet ons hoe beelde vervorm ten opsigte van verwysingsraam. Wat nou?

Super-resolusie

Ander interessante onderwerpe


sub-sahara africa
subrahaman
sahara trip IanKnot rainbow